top of page

  TimPRO   

Türev Information Management Programs

İşletmenin tüm organlarını ve şubelerini, departmanlarını ve faaliyetlerini entegre eden yazılım ve bu iletişimin alt yapısını sağlayan bilişim teknolojilerinden oluşan bir ERP sistemidir.

Bir işletmenin esas amacı, faaliyetlerinden kâr elde ederek, piyasa değerini arttırmak ve devamlılığını sağlamaktır.

Faaliyetler, her bir departmanın sorumluluğunda kendine özgü iş yapış şekli ile yürütülür. Faaliyetlerin her birini bir zincirin halkası olarak düşünürsek, doğru bağlantıları sağlayamayan bir işletme, dağıtık ve kontrolsüz bir görüntünün ötesine geçemez.

Ana amacı kâr etmek olan işletme, faaliyetlerini doğru akış üzerine, doğru ve sağlam bağlantı noktaları ile  yapılandırmalı, sorgulanabilir izlenebilirliliği sağlamalıdır.

Bu sayede zincirin bir halkası yakalandığında en uç noktaya kadar sorgulama sağlanabilir.

İzlenebilirliği sağlamak, sorgulanabilir olmakla anlam kazanır. Bir üretim siparişinin (emrinin) reçetesinde hangi malzemelerin ne kadar sarf edildiğini bilmek izlenebilirlik iken, teorikte ne kadar sarf edilmesi gerektiği ile arasındaki farkı bilmek sorgulanabilirlik anlamına gelir.

                                  sizi mükerrer bilgi girişinden kurtarır. Barkodlar (1D, 2D) ile sahadan veri toplama  özelliği ile,

doğru saatte, doğru bilgiye ulaşarak işletmenize, günümüzün en değerli maliyet unsuru olan zamanı kazandırır.

                                 ile elde edeceğiniz avantajlar

 • Verimliliğin artması,

 • Stokların minimum ve maximum seviye aralığında seyrederek optimum miktarda kalması,

 • Kişilere bağımlı iş takipçiliğinin azalması,

 • Satış yönetiminin gelişmesi ve satınalma karlılığının artması,

 • Önceden bilinmeyen gider unsurlarının tespiti ve önlemlerin alınması,

 • İş başarısının gelişmesi ve kurum iletişiminin gelişmesi,

 • Miras değeri taşıyan kurumsal verilerin birikmesi,

 • Esnekliğin artışı,

 • Veri güvenilirliğinin sağlanması,

 • Verinin tek ve sorgulanabilir hale gelmesi,

 • Mamülün sinai ve ticari maliyetine ulaşabilmek,

                                 içerisinde yer alan modüller

 • Stok Yönetimi

 • Satış / Müşteri Cari

 • Proje Yönetimi

 • MRP / Üretim Planlama

 • Satın Alma / Satıcılar

 • Depo Yönetimi

 • Kalite Kontrol

 • Üretim

 • Lojistik

 • Bütçe

 • Makine Bakım

 • Performans Analizi

 • MIS Raporlama

 • Kurulum / Sistem

Stok Yönetimi

Tüm stok kartlarının tanımlama ve yönetimini içeren bu modül, mamül, yarı mamül, hammadde, malzeme, sarf malzemeleri, demirbaş kapsamına giren, işletmenin temas ettiği herbir stok için doğru akışı sağlayan temel bir modüldür.

Diğer modüllerin birçok noktasına bağlı olan bilgileri içerdiği için temel modül kapsamındadır.

Min/Max seviyeleri, tedarik süreleri, kalite kontrol ihtiyacı var mı tespiti,  satış/satınalma/stokta tutma/üretime sarf etme birimleri, birim çevrim katsayıları, SKT (Son kullanma tarihi) takibi var mı tespiti, raf ömrü, satınalma/satış için zorunlu miktar değerleri, stoğun bulunduğu ambar/koridor/raf/bölme/çekmece gibi detaylanan adres kodları  gibi birçok veri Stok Yönetimi modülü ile yönetilmekte ve raporlanabilmektedir.

Satış / Müşteri Cari

Mamül, yarı mamül veya alım/satım operasyonu kapsamındaki herbir stok kalemine ait satış süreçlerinin takip edildiği, müşteri tanımlamalarının yapıldığı modüldür.  Web tabanlı CRM ve bayi satış modülünün alınması durumunda, ilgili bilgilerin web ortamından otomatik aktarıldığı bu modül ile müşteri tanımlamaları,bayi ağı tanımlamaları, kota tanımları ve prim yönetimi, mamül fiyat/iskonto/promosyon/aksiyon tanımlamaları, satış siparişi tanımlamaları ve süreçleri, iade siparişi tanımlamaları ve süreçleri,  müşteri şikayetleri ve ilişkileri gibi birçok veri satış / müşteri cari modülü ile yönetilmektedir. Yine Web tabanlı CRM ve bayi satış modülünün alınması durumunda, müşteri gruplandırması yapılarak gruba bağlı puan, bakiye, risk, sipariş takipleri yapılabilmektedir. Buna göre ait olduğu gruptaki bir müşterinin riski önceden karar verilmiş bir seviyede ise ve/veya açık hesap vadesi belli bir aralıkta ise müşteri siparişi, sistem tarafından kayıt edilebilmektedir. Aksi halinde satış temsilcisinin bu durumdaki müşteriden sipariş tutarının belli bir oranını peşinat almadan kayıt etmemesi sağlanabilmektedir. Sonuçta kişiden bağımsız sipariş kayıt sistemi oluşturulabilmekte ve raporlanabilmektedir.

Proje Yönetimi

Proje bazlı üretim yapan firmaların projelerinin takibini yapabileceği, ve/veya bir proje kapsamında satış siparişlerinin gruplanarak takip edilmek istendiği durumlarda devreye alınabilecek modüldür. Henüz satışa dönmemiş "ön protokol" statüsünden, onayın alınması ile projelenen işin "bitti" statüsüne gelene kadar  tanımının yapılabileceği, bu modül ile proje takibi yapılabilmektedir. Herbir statünün geçişi için  tarihçe tutularak, proje gidişatı için raporlar alınabilmektedir.

MRP / Üretim Planlama

Girilen iki tarih aralığında işletmenin faaliyeti için gerekli kaynakların tespitini yapan ve teklif getiren modüldür. Kaynak kapsamında yer alan kalemleri şöyle sıralamak mümkündür,

 • Stok reçete ve rotaları

 • Stok miktarları

 • Satın Alma temin süreleri

 • Satış terminleri

 • İş makinaları ve kapasite tanımları

 • İşçi tanımları

 • Takvim (Vardiya saati/çalışma gün sayısı/Vardiya adedi) bilgileri

 • Açık Satın alma / Satış / Üretim siparişleri

 • Tahminler (Bütçe değerleri gözönüne alınarak)

Tüm bu kaynakları veri olarak kabul eden MRP, girilen iki tarih arasında çalışarak Gantt şemasını oluşturur. Gantt için gerekli Satış/Satın alma/Üretim siparişlerini teklif olarak onaya sunar. Onay alan siparişler ilgili modüllere aktarılarak çalışma döngüsü içine dahil olur.

Satın Alma / Satıcılar

Mamül, yarı mamül, hammadde, malzeme, sarf malzemeleri, demirbaş kapsamına giren, işletmenin temas ettiği herbir stoğun satın alma süreçlerinin takip edildiği, satıcı (tedarikçi) tanımlamalarının yapıldığı modüldür.

Bu modül kapsamında satın alma siparişleri, talep / teklif delegasyon tanımları, sözleşme yönetimi, satınalmacı yetki seviyeleri tespiti, stok-satınalmacı ilişkilendirmeleri, satıcı (tedarikçi) firma tanımlamaları, satıcı(tedarikçi) performans analizi ve performans kriterleri, karar vericiler - komisyon kararları gibi birçok detayda veri girişi ve işleyişi sağlanmaktadır.

Depo Yönetimi

Mamül, yarı mamül, hammadde, malzeme, sarf malzemeleri, demirbaş kapsamına giren, işletmenin temas ettiği herbir stoğun, işletmeye ilk gelmesi anı olan mal kabul sürecinden başlayarak son çıkış anı olan sevkiyat sürecine kadar fiziksel olarak bulunduğu depoların yönetiminin yapıldığı temel modüldür.

Bu modül kapsamında Fabrika, ambar, koridor, raf, bölme, çekmece seviyesine kadar detaylanabilen etiketleme yapısı ile takip edilebilmekte, mal kabul ile irsaliye fişlerinin girişi yapılarak gerekli depolama alanlarına sevkiyat fişleri oluşturulabilmekte,  koltuk/koltuk altı ambarı gibi üretim süreci içinde ihtiyaç duyulan ara depolama alanlarının yönetimi sağlanabilmektedir.

El terminali programlarımız ile depo giriş /çıkış, depo sayım, mal kabul fonksiyonlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz.

Kalite Kontrol

Mamül, yarı mamül, hammadde, malzeme, sarf malzemeleri, demirbaş kapsamına giren,işletmenin temas ettiği herbir stoğun, gerek ön ambarda gerekse mamül ambarlarda fiziksel olarak var olduğu anda, kalite takibi söz konusu ise, kalite süreçlerinin işletildiği modüldür.

Bu modül kapsamında, stoğun ihtiyaç duyduğu kalite spekleri tanımlanabilmekte, bu speklere ait olması gereken değerler girilebilmekte ve raporlanabilmektedir. Kalite statüleri olan

 • Onaysız statüsü

 • Onaylı statüsü

 • Şartlı_Kabul statüsü

 • Red statüsü

 • İmha statüsü

 • İade statüsü takibi yapılabildiği gibi herbir statüye ait otomatik sevk fişlerinin oluşması sağlanabilmektedir.

Üretim

Hammadde, malzeme, sarf malzemelerinin mamül ve/veya yarı mamüle dönüşüm aşamalarının işletildiği modüldür.

Bu modül kapsamında üretim sipariş (emir) tanımlamaları, reçete/rota sarfiyatlarının tanımı, iş makinelerinin tanımlanması, iş makinelerine ait kapasite ve yük tespiti, işçi tanımları ve işçilik sürelerinin takibi, takvim (vardiya saati/çalışma gün sayısı/vardiya adedi ) tanımları, üretim sonu fire değerleri gibi birçok detayda veri girişi ve işleyişi sağlanmaktadır.

Üretim modülünde, reçete ve rota sarfiyatları teorik değer olarak önceden tanımlıdır. Gerçekleşen değerler ise gerek barkod okuyucular gerekse kullanılan makina parkına ait sinyal vericiler tarafından alınabilmektedir. Analizi gerektiren bu yapının kurulması ile doğru raporlamalar yapılabilmekte, mamül maliyetine doğru olarak ulaşılabilmektedir.

Reçete ve Rota sarfiyatları sahadan otomatik veri okuma yöntemi ile yapılabilmekte böylece sarfiyatların herhangi bir çalışan(formen,sorumlu vb.) tarafından girilmesi gerekmemektedir. Bu yöntem kullanıcı inisiyatifini ortadan kaldırarak doğru veriye ulaşmayı sağlar. 

 Bu özellik                                  'nun en önemli unusurudur.

Lojistik

Öncelikli olarak satış süreci sonunda mamül ve/veya yarı mamül olarak son ürün haline gelen stoğun müşteriye ulaştırılmasında planlanması gereken süreçlerin takip edildiği modüldür. Kimi durumlar yapılan anlaşma gereği tedarik süreci içinde de planlanması gereken lojistik adımları olabilir. Bu gibi durumlarda satış ve/veya satınalma süreçleri içinde veya sonunda ihtiyaç duyulan araç sevkiyat siparişlerinin girildiği, araç tanımlamalarının yapıldığı, optimum güzergâh tespiti için gerekli verilerin tutulduğu bu modülde detaylı veri girişi sağlanabilmekte ve sonuç raporları elde edilebilmektedir.

Bütçe

Her departmana ve/veya faaliyet sorumlusuna ait bütçe dönemine ilişkin (genelde yıllık) tahmin değerlerinin girilebildiği, tüm bütçe döneminin yönetimsel açıdan raporlanabildiği, dönem sonunda "Nakit Akım" ile sonuç raporuna ulaşan, dönem içinde gerçekleşen değerler ile karşılaştırılabilen, gerek duyulduğunda revize edilerek yeniden planlanabilen esnekliğe sahip bütçe modülü, kapsamlı veri girişi isteyen, işletmenin kârlılığını arttıran öneme sahiptir. Yönetici ekibi, bütçe değerlerini her faaliyet kapsamında göz önünde bulundurarak planlamasını doğru yapabilmekte, piyasa şartlarını efektif olarak değerlendirebilmektedir.

Makine Bakım

İşletmenin makina parkına ait yapılması gereken bakım onarım hizmetleri ile gerekli sarfiyatların detaylı olarak raporlanabildiği modüldür. Öngörülen bakım/onarım faaliyet takviminin girişi, gerçekleşen işçilik süreleri ile sarf malzemelerinin tüketimi, gerek duyulması halinde harcanan paraların ilgili maliyet unsurları üzerine dağıtılması gibi birçok detayda veri girişi ve işleyişi sağlanmaktadır.

Performans Analizi

Çalışanların uygun performans kriterlerine göre değerlendirilmesini sağlayan modüldür. Bu modül kapsamında, her personel grubuna ve/veya bireysel olarak her personele ayrı ayrı performans kriterleri tanımlanabilmekte, her personel grubuna ve/veya bireysel olarak her personele ayrı ayrı hedef kriterleri tanımlanabilmekte, ilgili üst yöneticisi tanımı yapılarak değerlendirme sonuçları girilebilmekte, öngörülen puanlama sistemi ile çalışan değerlendirilebilmektedir. Esnek yapısı sayesinde 180 derece veya 360 derece yöntemlerinden biri seçilebilmekte ve raporlanabilmektedir.

MIS Raporlama

Yöneticilerin karar vermesini kolaylaştırmak ve takip sistemlerine yardımcı olabilmek için, değişik yerlerdeki bilgilerin toparlanarak, bütün halinde sunmayı sağlayan modüldür. Bu modül içerisinde raporlar firmanın talebi üzerine çeşitlenebilir, arttırılıp, azaltılabilir. Üst düzey yöneticilerin, detay veriler ile ilgilenebilecek vakitleri bulunmadığından, resmin bütününe bakmalarını sağlayacak özet raporlar bu modül altında geliştirilmektedir. Firmanın üst düzey yöneticisinin talep ettiği rapor menüye ilave edilirken, raporun otomatik şu saatte e-mail adresime gelsin gibi talepleri de değerlendirilerek sisteme tanım yapılır. Müşterilerimizin oldukça önem verdikleri bu modül ile, detayda kaybolmadan ana hatları ile sistemi kontrol etmek mümkün olmaktadır. Bu modül sayesinde doğru bilgiye ulaşarak işletmenize, günümüzün en değerli maliyet unsuru olan zaman kazandırılmış olur.

Kurulum / Sistem

Genel anlamda kullanıcıların tanımlarının yapıldığı, hangi modülde, hangi düzeyde (sadece görme/oluşturma/değiştirme/silme) veriye müdehale edebileceği kararının verildiği yönetimsel ve temel modüldür. Bu modül kapsamında, kullanıcı tanımları yapılabilmekte, veri düzeyleri (sadece görme/oluşturma/değiştirme/silme) ile ilişkileri kurulabilmekte, modüllerin veri tarihçesine açılıp açılmayacağı kararı ile sorgulanabilir geçmiş tutulabilmekte ve raporlanabilmektedir.

bottom of page