top of page

Biz Kimiz?

Türev Grup Şirketlerimiz

Türev Bilişim

 

Elif Orta
 

Şirketlerin iş süreçleri içerisinde, ürünün meydana gelmesi aşamalarını analiz etme ve tüm bu süreçleri veri tabanına aktarmada proje yöneticilikleri yapmış olan Elif Orta, sektörde 21 yıllık tecrübesi ile şirketlere ERP geçiş süreçlerinde danışmanlık yapmaktadır.

Sipariş odaklı endüstriyel üretim yapan firmalar, hammaddeye bağlı sezonluk üretim yapan firmalar ve bankacılık sektörü iş tecrübeleri içerisinde yer almaktadır.

Firmaların MRP ve ERP süreçlerinde aktif şekilde görev alan ve proje yöneticiliği yapan Elif Orta, “İleri düzey Excel ve Macro uygulamaları”, “MS Access uygulamaları” ve “Etkin Veri tabanı oluşturma” konularında eğitimler vermekte, eğitimde kullanıcıların projelerine de çözüm üreterek, eğitimin iş hayatına uyarlaması konusunda katılımcılara fayda sağlamaktadır.

Sektördeki yirmibir yıllık iş deneyimi içerisinde sipariş odaklı endüstriyel üretim yapan bir işletmede iş süreçlerinin çeşitli veri tabanına geçirilerek modüllerin yazılması ve uygulamaya geçirilmesinde aktif rol almıştır.

Finans sektöründe faaliyet gösteren banka ve aracı kurumun menkul kıymetler alanındaki yazılımları gerçekleştiren Elif Orta, banka şube otomasyonu konusunda da çalışmalar yapmıştır. Tarımsal gıda üretimi yapan bir firmada tarlada hammaddenin yetiştirilmesi, fabrikaya gelmesi ve tüm üretim süreçlerinden geçerek mamüle dönüştürülerek pazara sunulması aşamalarının tümünü kapsayan ERP projelerinde proje ekibi içinde yeralmıştır.

Özellikle Bütçeleme programları ve uygulamaları ve şirketlerin özel süreçlerine yönelik yazılımlar geliştirmek amacıyla kurulan Türev Bilişim’in kurucu ortağı ve yöneticisi olan Elif Orta, aynı zamanda bu programların uyarlaması konusunda da firmalara hizmet vermektedir.

Türev Bilişim’in ortağı olan Orta, iş haricindeki zamanlarda, keman çalmak, müzik arşivi oluşturmak, mum tasarımı yapmak ve düzenli bisiklet sporu yapmakla ilgilenmektedir.

bottom of page