top of page

  TimPRO   

Türev Information Management Programs

İşletmenin tüm organlarını ve şubelerini, departmanlarını ve faaliyetlerini entegre eden yazılım ve bu iletişimin alt yapısını sağlayan bilişim teknolojilerinden oluşan bir ERP sistemidir.

Üretim yönteminiz aşağıdakilerden hangisi ?

A) Stoğa üretim         

B) Proje bazlı üretim           

C) Sipariş bazlı üretim

Size uygun üretim yönteminize                                ile cevap bulabilir ve uygun akış ile süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

A) Stoğa Üretim

Stoğa üretim yönteminde, firma, ürün gamı içerisinde bulunan mamül / yarı mamülünü herhangi bir satış siparişine bağlı kalmadan mamül ambarına üreterek stoklaştırır. Mamül ambarında stoklaşan mamül / yarı mamüllerin , dönem dönem firmaya gelen talepler doğrultusunda müşteriye satışı gerçekleştirilir. Bu yöntem, mamül / yarı mamülün standart olduğu, firma müşterilerinin sözleşmeli ve/veya sözleşmesiz olarak taleplerinin önceden bilindiği (miktar ve ürün gamı açısından) durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Mamül / yarı mamül ile ilgili her bilgi standartlaşmış olduğundan dolayısıyla bunlara bağlı reçete ve rota bilgisi de standartlaşmıştır.

Stoğa üretim yöntemi yukarıda akışı verildiği şekilde yürür ve süreç her aşamada kontrollü olarak                                  modülleri arasında veri alış verişinde bulunur.

B) Proje bazlı üretim

Proje bazlı üretim yönteminde, firma, ürün gamı içerisinde bulunan mamül / yarı mamülünü taahhüt ettiği proje adına, müşteri talebine göre üretir ve  mamül ambarında stoklaştırır. Mamül ambarında stoklaşan mamül / yarı mamüllerin , dönem dönem projenin önceden belirlenmiş sevkiyat tarihlerinde müşteriye gönderimi gerçekleştirilir. Bu yöntem, mamül / yarı mamülün tam olarak standart olmadığı, firma müşterilerinin sözleşmeli ve/veya sözleşmesiz olarak taleplerinin doğrultusunda belli bir proje nosu verilerek takip edildiği durumlarda tercih edilen bir yöntemdir.

Proje bazlı üretimin sipariş bazlı üretimden farkı süreçlerin 3 ay - 6 ay - 1 yıl gibi uzun sürmesi, her projenin birbirinden farklı özellikler içermesidir.  Mamül / yarı mamül ile ilgili her bilgi standartlaşmış olmayabilir,  dolayısıyla bunlara bağlı reçete ve rota bilgisi için önce bir çalışma yapılması gerekir. Bu çalışmalar için firma kendi işleyişine uygun CAD/CAM tarzı optimizasyon ve çizim programları kullanıyor olabilir.                                 bu tarz optimizasyon programlarından reçete ve rota bilgisi yanında tarifi yapılan detay bilgileri de alarak akış içerisinde konumlandırmaktadır. Proje bazlı üretim yöntemi yukarıda akışı verildiği şekilde yürür ve süreç her aşamada kontrollü olarak                                  modülleri arasında veri alış verişinde bulunur.

C) Sipariş bazlı üretim

Sipariş bazlı üretim yönteminde, firma, ürün gamı içerisinde bulunan mamül / yarı mamülünü müşteri talebindeki miktar ve/veya ölçüye göre üretir ve  mamül ambarında stoklaştırır. Mamül / yarı mamülün Mamül ambarında stoklaşma zorunluluğu yoktur. Üretim gerçekleştikten sonra, siparişin sevk tarihinde transferi gerçekleştirilir. Bu yöntem, mamül / yarı mamülün standart olduğu ancak ölçü / renk vb. bazında konfigürasyon a sahip olduğu çeşitte üretim yapan firmalara uygundur. Firma müşterinin siparişini bir proje kapsamında değerlendirebilir, takip açısından gerekli ise Proje modülü izlenebilirliği sağlar.

Sipariş bazlı üretimin proje bazlı üretimden farkı, üretim süreçlerinin kısa ,  mamül / yarı mamül ile ilgili her bilginin, konfigürasyon bazında standartlaşmış,  dolayısıyla bunlara bağlı reçete ve rota bilgisinin de standartlaşmış olmasıdır.  Bu çalışmalar için de firma kendi işleyişine uygun CAD/CAM tarzı optimizasyon ve çizim programları kullanıyor olabilir.                                 bu tarz optimizasyon programlarından reçete ve rota ve hatta sipariş bilgisi yanında tarifi yapılan detay bilgileri de alarak akış içerisinde konumlandırmaktadır. Sipariş bazlı üretim yöntemi yukarıda akışı verildiği şekilde yürür ve süreç her aşamada kontrollü olarak                                  modülleri arasında veri alış verişinde bulunur.

İçerisinde farklı üretim yöntem ve akışlarını barındıran                                 muhasebe entegrasyonu için firmanızda kullandığınız programlara mutlak gerekli bilgileri aktarabilme özelliğine sahiptir. İçerisinde muhasebe modülü barındırmayan                                bu özelliği ile fatura kesim, resmi defter gibi devlete karşı yükümlülüğünüzü gerektiren mevzuat prosedürleri için, kullanmış olduğunuz muhasebe programlarına kaynak veriyi aktararak çözüm sağlar.  Faturasını kesmek durumunda olduğunuz siparişin tüm kaynak verisi kendi muhasebe sisteminize aktarılmış olur. Burada önemli bir unsur, kullanmakta olduğunuz muhasebe programının da dışarıdan veri almaya uygun olması gerektiğidir. TimPRO genel kabul görmüş (Netsis, Logo vb.) programlar ile entegre çalışabilmektedir.

bottom of page